WatchGuard AuthPoint MFA: wielopoziomowa ochrona danych

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) jest obecnie najłatwiejszym i najbardziej przystępnym cenowo rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko kradzieży danych. Przez wiele lat koszty i złożoność tej technologii sprawiały, że była ona niedostępna dla większości organizacji. Dzisiaj stanowi warstwę krytyczną w kompletnym portfolio bezpieczeństwa cybernetycznego, a dzięki nowym możliwościom czas i koszty wdrożenia można zredukować do kilku kliknięć.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest systemem bezpieczeństwa, który wymaga co najmniej dwóch metod potwierdzenia tożsamości użytkownika i przeprowadzane jest przy użyciu niezależnych kategorii poświadczeń. Celem MFA jest stworzenie dobrze zabezpieczonej warstwy ochrony i utrudnienie nieupoważnionym osobom dostępu m.in. do fizycznej lokalizacji, urządzeń komputerowych, sieci czy baz danych. Dzięki temu, w sytuacji, gdy pierwsze zabezpieczenie zostanie naruszone lub złamane, atakujący nadal będzie miał co najmniej jedną, dodatkową barierę do pokonania, która uniemożliwi mu włamanie się do firmowej sieci.

WatchGuard AuthPoint MFA

Tradycyjni dostawcy 2FA czy MFA mieli trudności z dostarczeniem rozwiązania, które łączyłoby w sobie godne zaufania bezpieczeństwo, prostotę użytkowania i efektywność kosztową. Z dużymi ograniczeniami w tym zakresie spotykali się również dostawcy usług MSSP, dla których główną barierą była konieczność inwestycji, niezbędna do bieżącego zarządzania i wsparcia klientów. W rezultacie duże przedsiębiorstwa przyjęły drogie rozwiązania oparte na tokenach sprzętowych, podczas gdy mniejsze wdrożyły niepewne metody uwierzytelniania, np. oparte na wiadomościach SMS.

WatchGuard AuthPoint stwarza nowe możliwości w tym zakresie, ponieważ wykracza poza tradycyjne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wprowadzając innowacyjny sposób identyfikacji użytkowników. Ekosystem umożliwia integrację usługi AuthPoint z dziesiątkami rozwiązań firm trzecich. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wysyłać do użytkowników żądanie uwierzytelniania przed przekazaniem im dostępu do wrażliwych aplikacji chmurowych, VPN czy zasobów sieciowych.

PRZECZYTAJ W CRNWięcej na temat WatchGuard AuthPoint oraz WatchGuard Cloud  przeczytasz w artykule, opublikowanym w portalu CRN: https://crn.pl/artykuly/watchguard-authpoint-mfa-wielopoziomowa-ochrona-danych/