Krzysztof Paździora certyfikowanym trenerem rozwiązań marki WatchGuard!

Rozwiązania WatchGuard – światowego lidera w zakresie bezpieczeństwa sieci, bezpiecznego Wi-Fi, uwierzytelniania wieloskładnikowego i network intelligence – są dostępne w Veracomp od początku 2019 r. W lipcu rozszerzyliśmy dla partnerów wsparcie serwisowe HEZO, a w październiku ubiegłego roku do naszego grona dołączył kolejny dedykowany inżynier – Krzysztof Paździora, który został właśnie certyfikowanym trenerem rozwiązań producenta.

Tytuł ten umożliwia prowadzenie autoryzowanych szkoleń z zakresu konfiguracji i obsługi urządzeń UTM/NGFW Firebox, czyli kompleksowego rozwiązania do ochrony brzegu sieci.

Wymogiem uzyskania certyfikatu było odbycie 8-dniowego szkolenia obejmującego zarówno aspekty techniczne konfiguracji urządzeń, jak i kwestie dotyczące sposobu prowadzenia szkoleń. Koniecznym warunkiem było również uzyskanie ponad 90% wyniku z egzaminu Network Security Essentials, sprawdzającego szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązań Firebox. 

Chcesz poznać lepiej ofertę WatchGuarda lub zastanawiasz się nad wyborem rozwiązania do ochrony brzegu sieci? Koniecznie poznaj WatchGuard Firebox: http://watchguard.exclusive-networks.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z Krzysztofem (krzysztof.pazdziora@veracomp.pl).